Näidu teatamine e-posti teel: naidud@tvesi.ee
Veenäidu teatamine telefonil 62 62 200
Dispetšer (24h) telefonil 62 62 400
   
 
 
Üldinfo
 

Alates 01.07.2009 osutab AS Tallinna Vesi Maardu linna Kallavere, Muuga ja Vana-Narva maantee tegevuspiirkonnas veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenust.

AS Tallinna Vesi aitab vastavalt sõlmitud opereerimislepingule AS-il Maardu Vesi finantseerida Euroopa Liidu abiprojekti raames vajalikku omaosalust aastatel 2009--2012 iga-aastaselt ligikaudu 20 miljoni krooniga. AS Tallinna Vesi finantseeringu maht on 80 miljonit krooni. Ettevõtete koostöö ja Euroopa Liidu abirahade toel lahendatakse lähiaastatel probleemid Maardu veekvaliteediga ning pikemas perspektiivis hakkab Maardut joogiveega varustama Ülemiste veepuhastusjaam.

Lisainfo www.tallinnvesi.ee

Prindi
 
Maardu Vesi