Näidu teatamine e-posti teel: naidud@tvesi.ee
Veenäidu teatamine telefonil 62 62 200
Dispetšer (24h) telefonil 62 62 400
   
 
 
Kliendiinfo alates 01.07.09
 

Alates 01.07.2009 osutab AS Tallinna Vesi Maardu linna Kallavere, Muuga ja Vana-Narva maantee tegevuspiirkonnas veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenust.

AS Tallinna Vesi aitab vastavalt sõlmitud opereerimislepingule AS-il Maardu Vesi finantseerida Euroopa Liidu abiprojekti raames vajalikku omaosalust aastatel 2009- 2012 iga-aastaselt ligikaudu 20 miljoni krooniga. AS Tallinna Vesi finantseeringu maht on 80 miljonit krooni. Ettevõtete koostöö ja Euroopa Liidu abirahade toel lahendatakse lähiaastatel probleemid Maardu veekvaliteediga ning pikemas perspektiivis hakkab Maardut joogiveega varustama Ülemiste veepuhastusjaam.

AS Tallinna Vesi Maardu klienditeeninduse kontaktandmed on:
Karjääri 7, 74116 Maardu, E, N 09.00 - 18.00; T, K, R - SULETUD
Telefon 626 2200
E-post tvesi@tvesi.ee
Ööpäevaringne avariitelefon: 626 2400
Näitude teatamine: alates 11.07.2009 tel 626 2200 või naidud@tvesi.ee

Lisainfo

Prindi
 
Maardu Vesi